Teknolojia sahihi

From Appropedia


Highlighted appropriate technology project
Cs-sfd-Dehydrator-cilantro.jpg
About this image
Chris's ENGR305 Solar Food Dehydrator - instructions for building your own food dryer.

Teknolojia sahihi ni teknolojia ambayo ni sahihi kwenye mazingira husika, utamaduni na hali ya kiuchumi ya eneo lengwa. Mara nyingi inaelezea teknolojia zinazofaa kutumika sehemu kubwa ya dunia (au nchi zinazoendelea)

Appropedia ni wiki ya teknolojia sahihi(na zaidi) na kurasa nyingi kwenye tovuti hii zinaweza kusemwa kuwa zinahusu teknolojia sahihi. Teknolojia sahihi haihusu kutafsiri teknolojia fulani kama sahihi katika hali zote lakini ni kuhusu kanuni za kuchugua teknolojia itakayofaa zaidi katika hali fulani.

Lengo la wavuti hii ni vipelekezi kwenye Vipengele vya Appropedia ambao unajumuisha mifano ya teknolojia sahihi zinazofaa kwenye sehemu kubwa ya dunia.


Mti wa vipengele

Mfano wa kurasa

Principles of appropriate technology

Open Source Appropriate Technology

South-North knowledge transfer

Appropriate technology for refugees

Hexayurt Project

HexaHouse Project

Pampu ya kamba

Treadle pump

Small Scale Vegetable Oil Extraction

Solar Drying in Morocco

Grameen Phone

CCAT pedal powered innovations

Vipisi - tafadhali saidia kuviendeleza:

Back-happy tap-stands

Appropriate technology feed

AfriGadget Blog:


Angalia pia