Get our free book (in Spanish or English) on rainwater now - To Catch the Rain.

Teknolojia sahihi

From Appropedia
Revision as of 20:18, 19 March 2011 by Curtbeckmann (talk | Contributions) (add "get involved" template)
Jump to navigation Jump to search
Kiswahili - English


Highlighted appropriate technology project
Cs-sfd-Dehydrator-cilantro.jpg
About this image
Chris's ENGR305 Solar Food Dehydrator - instructions for building your own food dryer.
Jihusishe!
Appropedia ni wiki kwa hiyo unao uwezo wa kuhariri na kuchangia maelezo na kushirikiana na wengine kupunguza alama katika ikolojia yaani ecological footprint ili kuishi kitajiri na kindugu na mazingira yetu na maliasili. Unaweza kuanza kuchangia baada ya kutengeneza akaunti au ingia kama tayari unayo akaunti.

Teknolojia sahihi ni teknolojia ambayo ni sahihi kwenye mazingira husika, utamaduni na hali ya kiuchumi ya eneo lengwa. Mara nyingi inaelezea teknolojia zinazofaa kutumika sehemu kubwa ya dunia (au nchi zinazoendelea)

Appropedia ni wiki ya teknolojia sahihi(na zaidi) na kurasa nyingi kwenye tovuti hii zinaweza kusemwa kuwa zinahusu teknolojia sahihi. Teknolojia sahihi haihusu kutafsiri teknolojia fulani kama sahihi katika hali zote lakini ni kuhusu kanuni za kuchugua teknolojia itakayofaa zaidi katika hali fulani.

Lengo la wavuti hii ni vipelekezi kwenye Vipengele vya Appropedia ambao unajumuisha mifano ya teknolojia sahihi zinazofaa kwenye sehemu kubwa ya dunia.


Mti wa vipengele

Mfano wa kurasa

Principles of appropriate technology

Open Source Appropriate Technology

South-North knowledge transfer

Appropriate technology for refugees

Hexayurt Project

HexaHouse Project

Pampu ya kamba

Treadle pump

Small Scale Vegetable Oil Extraction

Solar Drying in Morocco

Grameen Phone

CCAT pedal powered innovations

Vipisi - tafadhali saidia kuviendeleza:

Back-happy tap-stands

Appropriate technology feeds

AfriGadget Blog: <rss number=3 title=off desc=off>http://feeds.feedburner.com/afrigadget</rss>


AIDG Blog: <rss number=3 title=off desc=off>http://feeds.feedburner.com/aidgblog</rss>

Agroinnovations Blog: <rss number=3 title=off desc=off>http://agroinnovations.com/index.php?option=com_ninjarsssyndicator&feed_id=1&format=raw</rss>

Angalia pia

Get involved

Appropedia is a wiki, so you can edit and share information and collaborate with others to lighten our ecological footprint and live richly, in harmony with our environment.
You can start contributing after you create an account or log in if you have an existing account.