I – LAPAROSKOPİK CERRAHİ CİHAZIN KURALLARI

Laparoskop, bir cerrahın hastalarının tanı ve tedavisinde kullanması gereken temel ekipman haline geldi. Günümüzde kolesistektomi gibi bazı işlemlerin laparoskopi kullanılarak yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle genel cerrahi yapılan her hastanede laparoskopik ünitenin kurulması gerekmektedir. Ekipman seçiminde ve ameliyathanenin kurulumunda dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bunlardır.

Kamera

Günümüzde laparoskopik cerrahi video görüntüleme kullanılarak yapılmaktadır. Teleskoptan alınan görüntüyü monitöre aktaran kameraya CCD (Charge-Coupled Device) Kamera adı verilmektedir. Bu bir analog veya (tercihen) bir dijital kamera olabilir. Tek çipli veya üç çipli kamera olarak gelirler; ikincisi, üç temel rengi (kırmızı, mavi ve yeşil) ayrı ayrı tanımlamak ve analiz etmek için ayrı çipler kullanır. Bu nedenle görüntünün renk tanımı üç çipli bir kamerada daha iyidir. Kamera seçiminde dikkat edilmesi gereken diğer noktalar şunlardır:

A. Çözünürlük: Görüntü piksel adı verilen küçük karelere bölünür ve bu karelerin her biri CCD kamera tarafından ayrı ayrı tanımlanır. Çözünürlük (piksel sayısı) ne kadar büyük olursa, görüntü tanımı da o kadar iyi olur. Çoğu kamera 250.000 ila 380.000 pikselden fazla çözünürlük sağlar.

B. Minimum aydınlatma: Bu, kameranın görüntüleri alması için gereken minimum ışığı tanımlayan bir faktördür. Değer ne kadar düşük olursa o kadar iyidir. Bu, kanlı alanda veya ışığın peritonun parlak yüzeyi tarafından geri yansıtılmadığı ekstra-peritoneal bölgede çalışırken daha geçerli hale gelir.

C. Beyaz dengeleme: Laparoskopik cerrahide kullanılan tüm CCD kameralarda olması gereken bir özelliktir. Kullanılan ışığın rengi (örn. Halojen ışığın sarı rengi veya ksenon ışık kaynağının mavi rengi), beyaz bir nesneye odaklanıldığında ve beyaz dengesi anahtarına basıldığında görüntüden çıkarılır.

D. Otomatik ayarlamalar ve kontroller: Farklı kameralarda, otomatik kazanç kontrolü (karanlık görüntülerin aydınlatılmasına yardımcı olur), dijital yakınlaştırma, tek tek renklerin düzeltilmesi, kayıt olanağı, çeşitli çıkış sinyalleri vb. gibi çeşitli permütasyonlarda ve kombinasyonlarda ek özellikler bulunabilir.

Monitör

Kamera monitöre takılır ve sonuçta görüntülenen resmin çözünürlüğü kameranın yanı sıra monitörün çözünürlüğüne de bağlıdır. Tüketici sınıfı monitörlerin veya televizyonların çoğu 350 satırlık yatay çözünürlüğe sahiptir. Laparoskopide 700'den fazla yatay çizgi veren monitörler tercih edilmektedir.

Gaz izolatörü

Gaz insüflatörünün temel işlevi, karın içine gaz üfleyerek karın içindeki basıncı ayarlanan basınçta tutmaktır. İki tür gaz insüflatörü vardır - manuel ve elektronik (yüksek akış). Manuel insüflatör 1 Litre/dakikalık bir akış hızı sağlar. ve 3 Litre/dakikalık yüksek bir akış. Makinenin iç tamburunun her boşaldığında manuel olarak doldurulması gerekir. Elektronik insüflatör, 30 Litre/dakikaya kadar çok daha yüksek bir akış hızı sağlar ve büyük ameliyatlarda ve aspirasyonun sıklıkla kullanıldığı durumlarda kullanımı çok daha uygundur. Gaz, insüflatörün o özel yapısında kullanılan teknolojiye bağlı olarak ya kesintili ya da sürekli olarak akar.

Elektronik gaz insüflatörlerinde bulunabilecek bazı özel özellikler şunlardır:

Otomatik hava boşaltma: Karın içi basınç ayarlanan basıncın üzerine çıktığında karın içindeki gaz otomatik olarak söndürülür.

Kuluçkalanmış gaz: Gaz ısıtılır ve belirli bir sıcaklıkta boru aracılığıyla karın boşluğuna iletilir. Bu, ameliyat sırasında merceğin buğulanmasını önlemeye ve ayrıca çok fazla gaz kullanıldığı durumlarda hipoterminin önlenmesine yardımcı olur.

Sterilize gaz: Bu, tıbbi sınıf gazların bulunmadığı durumlarda faydalı olabilir.

Işık kaynağı

Laparoskopide kullanılan üç farklı soğuk ışık kaynağı halojen, halojenür ve ksenondan oluşur. Bu ışıkların her birinin kendine özgü renk sıcaklıkları vardır ve dolayısıyla aynı parlaklığa sahip değildirler. Xenon ışığı açık mavi renktedir ve en parlak olanıdır. Halojenür beyaz bir ışıktır ve halojen ışık sarı renktedir. Ayrıca bu üçü arasında en düşük parlaklığa sahiptir, ancak en uygun maliyetli seçenek olduğu için yaygın olarak kullanılır.

Teleskop

Laparoskopi için kullanılan sert teleskop, bir dizi merkezi çubuk merceğin ve fiberoptik ışık demetlerinin çevresel bir kenarının bir kombinasyonuna sahiptir. Bu 10 veya 5 mm çapında olabilir. Çoğu standart prosedür için görüş açısı 0 veya 30 derece olabilir. Farklı teleskoplarda bulunabilecek özel özellikler arasında geniş açı, çevresel bozulmanın düzeltilmesi ve otoklavlama seçeneği bulunmaktadır.

II - AMELİYATHANE KURULUMU İÇİN KURALLAR

Laparoskopun cerrahın temel donanımına dahil edilmesi, laparoskopik ameliyat odasının kurulması için daha fazla karmaşıklık ve daha fazla planlama ihtiyacını doğurmuştur. Doğru tasarım, personel hareketinin daha kolay olmasını sağlar, dağınıklığı azaltır, ergonomiyi geliştirir, steril alanı korur ve gelişmiş görüntüleme ve görüntüleme cihazlarının kullanımını kolaylaştırır (4). Bu aynı zamanda temel bileşenlerin yerinde ve çalışır durumda olmasını da sağlar (3). Burada laparoskopik ameliyat odasının kurulmasına ilişkin bazı temel kurallar listelenmiştir.

 1. İyi bir ameliyathanenin olağan gereksinimleri gereklidir ve bu makalede ayrıntılı olarak ele alınmamıştır.
 2. Ameliyathane Büyüklüğü, ekipmanın kolay yerleştirilebilmesine ve cerrahın isteğine göre gerekli değişikliklerin yapılabilmesine uygun olmalıdır. Aynı zamanda OT personelinin serbest dolaşımını da kolaylaştırmalıdır.
 3. Büyük bir odada ameliyat masası normal şekilde konumlandırılmalıdır ve daha küçük bir odada ameliyat masası çapraz olarak yerleştirilebilir.
 4. İstenmeyen ışığı önlemek için kapı ve pencereler opaklaştırılmalıdır.
 5. Kablolar sarkık bırakılmayacak ve OT personelinin hareketini engellemeyecek şekilde mümkün olan en kısa mesafeden geçmelidir.
 6. Ekipman arabası üzerinde birden fazla elektrik noktası bulunmalıdır. Araba hareket ettirildiğinde, arabadan duvara giden elektrik kablosunun en kısa mesafede tutulması için odanın çevresinde birden fazla priz noktası bulunacaktır. Elektriksel bozulmaları önlemek için elektrocerrahi ünitesinin diğer ekipmanlardan izole edilmesi tercih edilir.
 7. Uygun topraklama sağlanmalı ve yeterli güç desteğine sahip kesintisiz bir güç kaynağı bulunmalıdır. Elektronik ekipmanın yanlışlıkla hassas hale gelmesini önlemek için voltaj dengeleyici ve aşırı gerilim bastırıcının kullanılması da gereklidir.
 8. Laparoskopik ekipman genellikle ameliyat masası etrafında hareketini kolaylaştırmak için tekerlekli bir arabaya yerleştirilir. Ekipman arabasının optimum yüksekliği 5 feet'tir. Ekipman şekilde gösterildiği gibi ideal bir şekilde düzenlenmiştir.
 9. Biri beklemede olacak iki adet tam Co2 Tüpü.
 10. Uzun aletlerin kullanımı nedeniyle artan yüksekliği telafi etmek için ameliyat ekibi tabure üzerinde daha rahat ayakta durabilir. Bu taburelerin cerrahı ve ayak pedallarını barındıracak kadar geniş olması gerekir.
 11. Büyük hastalar için basamak ve ekstra güvenlik kayışları kullanın
 12. Özel bir ekip birincil gerekliliktir ve daha iyi koordinasyon sağlar, operasyon süresini kısaltır, hasta bakımını iyileştirir, hasta ve kuruma maliyeti azaltır (7)
 13. Laparoskopiye alınan her olgu için açık cerrahiye geçiş için hazırlık yapılması gerekmektedir.(15)
 14. Cerrahın, ekipmanın doğru yerleştirilmesini kolaylaştırmak ve gerekli tüm aletlerin mevcut ve çalışır durumda olduğundan emin olmak için tercihen ameliyathaneye yeterince erken gelmesi gerekir.
 15. Günün başında ve öncesinde tüm ekipman ve araçların kullanılabilirliğini ve düzgün çalışmasını sağlamak için bir kontrol listesi zorunludur. Ayrıca ameliyat ve anestezi sırasında gereksiz gecikmeleri de önler.

Herhangi bir ameliyat için standart kontrol listesi örneği aşağıdaki gibidir:

 1. Anestezi Ekipmanı – Gazları ve anestezik ajanları kontrol edin.
 2. Elektrikle / Elle kumanda edilen ameliyat masası – Masa kaldırma ve yatırma mekanizmasını kontrol edin
 3. Video monitör/monitörleri – kameraya/kaydediciye düzgün şekilde bağlanmış
 4. Kamera – işleyişi monitörde kontrol edildi
 5. Kaydedici – VCR düzgün şekilde bağlanmış. Dokümantasyon için video kaseti mevcut
 6. Gaz İnsüflatörü – Silindirler dolu, sızıntı yok ve ayarlar uygun
 7. Işık kaynağı – Her iki ampul de yanıyor
 8. Emme irrigatörü - Kapta tam hacimde irigasyon sıvısı
 9. Akım izleme sistemiyle donatılmış topraklama pedli elektrocerrahi ünitesi - düzgün çalışıyor ve ayarlar kontrol ediliyor
 10. Ultrasonik olarak çalıştırılan makas veya diğer enerji kaynakları – düzgün çalışıyor ve ayarlar kontrol ediliyor
 11. C. Özel prosedürler için röntgen ünitesini kollayın.
 12. Alet arabasına yerleştirilen aletler:
 13. BP Saplı No 11 & No 15 neşter bıçağı
 14. Verres Needle ve Hassan'ın kanülü
 15. Borular ve Kablolar (Gaz İnsüflatör tüpü, Fiberoptik kablo,  
  1. diatermi ve diğer enerji kaynaklarının kabloları, sulama ve emme boruları).
 16. Belirli bir ameliyat için gerekli olan laparoskopik aletler.
 17. Bir dizi kavisli hemostat.
 18. Küçük Langenbach'lar / Catspaw retraktörleri
 19. Trokarlar ve Kanüller
 20. Eksiksiz bir laparotomi seti
 21. Bir dizi damar kelepçesi, iğne tutucusu ve ince dikiş malzemeleri.
 22. Tüm ekipmanlar en uygun şekilde konumlandırıldıktan sonra hasta ameliyathaneye alınır.
 23. Monitör göz hizasında konumlandırılacak
 24. Belirli operasyonel prosedürün gereksinimlerine göre değiştirilebilecek hassas kurulum.

İlkeler şunları içerir:

A. Operasyon alanına işaret eden laparoskop b. Cerrah patolojinin karşısında duruyor ve monitöre bakıyor. Cerrah, kamera, ameliyat edilen organ ve monitör düz bir çizgide olmalıdır.

Ekipman Standı Tasarımı

Gelecek

 1. Ergonomik olarak yeterli sap tasarımlarının ve saptan uca kuvvet aktarımına yönelik etkili yöntemlerin geliştirilmesi ilginç bir arayış olmaya devam etmektedir (16)
 2. Robotik kolun ortaya çıkışı, yardım ihtiyacını ortadan kaldıracak ve daha fazla görüş yeteneği sağlayacak, merceğin yanlışlıkla daha az lekelenmesini ve yorgunluğun ortadan kalkmasını sağlayacaktır.(17) Gelecekte ameliyatları başka robotlar da gerçekleştirebilir.
 3. Bilgilendirici bir teşhis aracı olarak laparoskopu ameliyathaneden çıkarırdık.(20)
 4. Bilgi çağı, tüm ekipmanların dijitalleşmesini beraberinde getiriyor ve dolayısıyla görüntüleme, belgeleme ve taşıma ekipmanı ve enstrümantasyon kökten değişecek.
 5. "Görüntü rehberliğinde cerrahi" hastalarımızı ameliyat etme şeklimizi değiştirebilir.

Referanslar

 1. THE SAGES ELKİTABI Laparoskopi ve GI Endoskopinin Temelleri
 2. CERRAHİ LAPAROSKOPİ METİN KİTABI C. Palanivelu
 3. Boyers SP. Ameliyathane kurulumu ve enstrümantasyonu . Clin Obstet Gynecol 1991 Haziran;34(2):373-86
 4. Herron DM, Gagner M, Kenyon TL, Swanstrom LL Minimal invaziv cerrahi paketi 21. yüzyıla giriyor. Kritik tasarım öğelerinin tartışılması . Surg Endosc 2001 Nisan;15(4):415-22 İlgili Makaleler,
 5. Kazanan WK. Jinekolojik endoskopinin hemşirelik yönleri. Surg Allied Technol 1995 Nisan-Haziran;3(2-3):109-11
 6. Wattiez A, Pouly JL, Mage G, Canis M, Manhes H, Bruhat MA. Operatif selioskopi: ekipmandaki ihtiyaçlar ve yenilikler] J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 1990;19(5):554-6Bağlantılar
 7. Kenyon TA, Lenker MP, Bax TW, Swanstrom LL Eğitimli laparoskopik ekibin maliyeti ve faydası. Belirlenmiş bir hemşire ekibi ile eğitimsiz bir ekibin karşılaştırmalı bir çalışması.Surg Endosc 1997 Ağu;11(8):812-4İlgili Makaleler,
 8. Bachmann GA, Trattler B, Ko T, Tweddel G. Jinekolojik laparoskopik ameliyathane hizmetlerinin operasyonel iyileştirilmesi: dahili bir inceleme. Obstet Gynecol 1998 Temmuz;92(1):142-4
 9. Kazanan WK. Operatif Jinekolojik Endoskopide "OR Personelinin" Rolü J Am Assoc Gynecol Laparosc 1994 Ağu;1(4, Bölüm 2):S39-40
 10. Girotti MJ, Nagy AG, Litwin DE, Mamazza J, Poulin EC.   Laparoskopik cerrahi -- temel silahlanma. Can J Surg 1992 Haz;35(3):281-4
 11. Claus GP, Sjoerdsma W, Jansen A, Grimbergen CA. İleri laparoskopik cerrahi prosedürlerin kantitatif standartlaştırılmış analizi. Endosc Surg Allied Technol 1995 Ağustos;3(4):210-3
 12. Santos Garcia-Vaquero A, Uson Gargallo J. [Laparoskopi eğitimi: laboratuvardan ameliyathaneye] Arch Esp Urol 2002 Temmuz-Ağustos;55(6):643-57
 13. Wolenski M, Pelosi MA. İleri pelviskopi cerrahisinde tek delik yaklaşımı. Bugünün VEYA Hemşiresi 1991 Ocak;13(1):4-8,
 14. Reich H, Maher PJ. Operatif laparoskopide kullanılan alet ve ekipmanlar. Baillieres Clin Obstet Gynaecol 1994 Aralık;8(4):687-705
 15. Dorey JH. İleri operatif laparoskopide lazerlerin endikasyonları ve genel teknikleri. Obstet Gynecol Kliniği Kuzey Am 1991 Eylül;18(3):555-67
 16. Berguer R. Cerrahi teknoloji ve laparoskopik aletlerin ergonomisi. SurgEndosc1998Mayıs;12(5):458-62
 17. Baca I, Schultz C, Grzybowski L, Goetzen V. Laparoskopik cerrahide ses kontrollü robotik kol. Hırvat Med J 1999 Eylül;40(3):409-12
 18. Alarcon A, Berguer R. Açık ve laparoskopik ameliyatlar arasındaki ameliyathane kalabalığının karşılaştırılması. Surg Endosc 1996 Eylül;10(9):916-9
 19. Matern U, Waller P, Giebmeyer C, Ruckauer KD, Farthmann EH. Ergonomi: laparoskopik ameliyat masalarının yüksekliğini ayarlamak için gereklilikler. JSLS 2001 Ocak-Mart;5(1):7-12
 20. Khaitan L, Chekan E, Brennan EJ Jr, Eubanks S. Ameliyathane dışında tanısal laparoskopi.Semin Laparosc Surg 1999 Mart;6(1):32-40
 21. Miller JK, Pepin SR. Mikrocerrahi alet taşıma sistemleri. Araç bütçe kontrolüne yeni bir yaklaşım . Bugünün VEYA Hemşiresi 1993 Temmuz-Ağustos;15(4):43-50
 22. Colver RM. Laparoskopi: temel teknik, enstrümantasyon ve komplikasyonlar. Surg Laparosc Endosc 1992 Mart;2(1):35-40
 23. Seus JD, Wood T. Minimal invazif cerrahiden maksimum fayda elde etmek. J Healthc Mater Yönetimi 1994 Ağu;12(8):20-4
 24. Papadantonaki A. [Ameliyathane komitesinin temel yapısı ve işlevi]Noseleutike 1990 Nisan-Haziran;29(132):91-7
 25. Deardorf MA Çok delikli laparoskopik alet ömrünün arttırılması. AORN J 1991 Ağustos;54(2):357-8, 360
 26. Fengler TW, Pahlke H, Kraas E. Laparoskopik cerrahide steril ve ekonomik enstrümantasyon. 6.000 cerrahi laparoskopi deneyimi, 1990-1996. Surg Endosc 1998 Ekim;12(10):1275-9
 27. Matern U, Ruckauer KD, Farthmann EH   [Laparoskopi uygulayan cerrahların çalışma duruşu: ideal ve gerçeklik] Zentralbl Chir 2000;125(8):698-701 .
 28. Kenyon TA, Urbach DR, Speer JB, Waterman-Hukari B, Foraker GF, Hansen PD, Swanstrom LL. Özel minimal invaziv cerrahi süitleri ameliyathane verimliliğini artırır. Surg Endosc 2001 Ekim;15(10):1140-3
 29. Divilio LT. Duman tahliyesi yoluyla laparoskopik görüş ve güvenliğin iyileştirilmesi. Surg Laparosc Endosc 1996 Ekim;6(5):380-4
 30. Lingard L, Reznick R, Espin S, Regehr G, DeVito I. Ameliyathanede ekip iletişimi: konuşma kalıpları, gerginlik alanları ve acemiler için çıkarımlar. Pediatri Bölümü, Toronto Üniversitesi, Ontario, Kanada
 31. Crow S. Ameliyathanedeki hastaları, personeli ve aletleri korumak. AORN J 1993 Ekim;58(4):771-4
 32. Winer WK, Lyons TL. İleri operatif laparoskopi için alet ve ekipmanların önerilen kurulum ve düzeni. J Am Assoc Gynecol Laparosc 1995 Şubat;2(2):231-4
 33. Eaves FF 3rd, Bostwick J 3rd, Nahai F.  Endoskopik plastik cerrahi için enstrümantasyon ve kurulum. Clin Plast Surg 1995 Ekim;22(4):591-603
 34. Dorsey JH. Ameliyathane organizasyonu. Lazerler ve ileri operatif laparoskopi. Obstet Gynecol Kliniği Kuzey Am 1991 Eylül;18(3):569-74
 35. Ballantyne GH   Laparoskopik cerrahinin tuzakları: robotik ve telerobotik cerrahinin zorlukları . Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2002 Şubat;12(1):1-5
 36. Paolucci V, Schaeff B, Gutt C, Morawe G, Encke A. [Laparoskopik cerrahide tek kullanımlık ve yeniden kullanılabilir aletlerin karşılaştırılması – kontrollü bir çalışma]  Zentralbl Chir 1995;120(1):47-52.
 37. Pfeifer E   Minimal invaziv cerrahi için cerrahi aletlerin işlenmesi . Endosc Surg Allied Technol 1994 Ekim;2(5):282
 38. Burkhart NW, Crawford J.   Alet temizliğinde kritik adımlar: sonikasyondan sonra döküntülerin giderilmesi . J Am Dent Assoc 1997 Nisan;128(4):456-63.
 39. Duppler DW . Laparoskopik enstrümantasyon, video görüntüleme ve ekipman dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu.Surg Clin North Am 1992 Ekim;72(5):1021-32
 40. Cheah WK, Lenzi JE, So J, Dong F, Kum CK, Goh P.  Simüle edilmiş bir laparoskopik görevin performansında başa takılan ekranın (HMD) değerlendirilmesi. Surg Endosc 2001 Eylül;15(9):990-1
 41. Girotti MJ, Nagy AG, Litwin DE, Mamazza J, Poulin EC .Laproskopik cerrahi temel silahlanma. Can J Surg 1992 Haz;35(3):281-4
 42. Lerguer R. Cerrahi teknoloji ve laparoskopik aletlerin ergonomisi .: Surg Endosc 1998 Mayıs;12(5):458-62.
 43. Spellman JR Laparoskopik ekipman sorun giderme.. Todays OR Nurse 1995 Ocak-Şubat;17(1):13-22
 44. Moir CR. Diagnostik laparoskopi ve laparoskopik Ekipman . Seminerler Pead Surg 1993 Ağustos;2(3):148-58
 45. Aletlerin Uygun Bakımı Çalışma Grubu Alet Hazırlama.
 46. Voyles CR, Sanders DL, Simons JE, McVey EA, Wilson WB. Laparoskopik aletlerin buhar sterilizasyonu.  Surg Laparosc Endosc 1995 Nis;5(2):139-41
 47. : Roth K, Heeg P, Reichl R. Laparoskopik cerrahi için tek kullanımlık cihazların yeniden işlenmesi ve yeniden kullanılmasıyla ilgili özel hijyen sorunları.     Surg Endosc 2002;16(7):1091-7
 48. Fengler TW, Pahlke H, Kraas E [Pratik klinik testlerde laparoskopik aletler - fonksiyonel yönlerin ve kalıntı kontaminasyonun prospektif çalışması ]. Langenbecks Arch Chir Suppl Kongressbd 1997;114:1235-7
 49. Seifman BD, Wolf JS Jr. Laparoskopide teknik gelişmeler: el yardımı, retraktörler ve pnömodisektör . J Endourol 2000 Aralık;14(10):921-8 .
 50. Moir CR. Diagnostik laparoskopi ve laparoskopik Ekipman . Seminerler Pead Surg 1993 Ağustos;2(3):148-58.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.