වන විනාශය-62486.jpg

වනාන්තර විනාශ කිරීම යනු වනාන්තර සෑදෙන ගස් හා අවට පරිසර පද්ධති ඉවත් කිරීමයි .

වන විනාශය නිවර්තන වනාන්තරවල විශේෂිත ගැටළුවක් වන අතර, මානව බලපෑම හේතුවෙන් ශීඝ්‍රයෙන් අතුරුදහන් වෙමින් පවතී. ගොවිපලවල් සහ තණබිම් සඳහා, ඉදිකිරීම් සහ ඉන්ධන සඳහා දැව අස්වැන්න සඳහා සහ මාර්ග, නිවාස සහ වාණිජ භාවිතය සඳහා වනාන්තර භූ දර්ශනය පිරිසිදු කර ඇත.

වනාන්තර විනාශය ප්‍රගාඪ සහ බොහෝ විට විනාශකාරී ප්‍රතිවිපාක ඇති කරයි - වඩාත් පැහැදිලිවම ජෛව විවිධත්වය අහිමි වීම, කාබන් සින්ක් නැතිවීම, වායුගෝලයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැඩි වීම, ජල චක්‍රවලට බාධා කිරීම සහ ජලයේ ගුණාත්මක භාවය විනාශ කිරීම . එය සමාජ ගැටුම්, ජීවනෝපායන් අහිමි වීම සහ වනාන්තර සහ ගංගා වලින් ආහාර මූලාශ්‍ර අහිමි වීමට ද හේතු විය හැක. නාසා ආයතනය අභ්‍යවකාශය මත පදනම් වූ සහ භූමිය පදනම් කරගත් නිරීක්ෂණ යොදා ගනිමින් නිවර්තන වනාන්තර පිළිබඳ පර්යේෂණ සිදු කරයි.

හැකි විසඳුම්

මෙම පාරිසරික ගැටලුව සඳහා හැකි විසඳුම් කිහිපයක් මෙන්න :

මේකත් බලන්න

හයිටියේ වන විනාශය

බාහිර සබැඳි

Discussion[View | Edit]

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.