Skjematikk av arbeidsprinsippet for gassifiseringsovner.

Vedforgassingsovner bruker sofistikert forbrenningsteknikk realisert i form av billige metall-tvangsluftovner. Forbrenningsluften presses inn i brennkammeret i to lag. Det første laget av forbrenningsluft brenner delvis drivstoffet for å lage en gass. Det andre laget med forbrenningsluft forbrenner røyken for å produsere en ren varm flamme.

WG Stoves er vurdert til å være 10 ganger mer effektive enn åpen ild, og tre ganger mer effektive enn høyeffektive leirovner.

Kommersielle vedgassovner

Det er en omfattende oversikt over kommersielt tilgjengelige ovner satt sammen av Christa Roth:http://web.archive.org/web/20160803115457/http://www.biochar-international.org:80/sites/default/files/HERA- GIZ%20mikroforgassing%20manuell%20V1.0%20januar%202011.pdf

DIY vedgassovn

Eksterne linker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.