Page data
Published 2011
License CC-BY-SA-4.0
Impact Number of views to this page. Views by admins and bots are not counted. Multiple views during the same session are counted as one. 137

Maana[edit | edit source]

Tovuti ni seti ya kurasa za mtandaoni juu ya somo fulani, ambazo zimepigwa chapa na mtu mmoja au asasi moja na mara nyingi inajumuisha picha, video na sauti.

Usomaji zaidi[edit | edit source]

Ukurasa huu ni kipisi tafadhali saidia kuendeleza!

Faharasa[edit | edit source]

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 3rd Ed, Cambridge University Press, Cambridge. 2008