Maziwa ni chakula bora kuliko vyote, maziwa ni mlo kamili kwasababu maziwa yanajumuisha makundi yote muhimu ya vyakula.

Ndani ya maziwa imo nguvu ya kila chakula kinachohitajika na miili yetu. Maziwa yanafaa sana kwa watoto wachanga ambao hawa hawahitaji chochote ila kunyonyeshwa kwa muda wa miezi sita.

Faharasa[edit | edit source]

Rivers-Smith, S. Afya, Macmillan and Co.,Ltd. London, 1966

Page data
Published 2011
License CC-BY-SA-4.0
Impact Number of views to this page and its redirects. Updated once a month. Views by admins and bots are not counted. Multiple views during the same session are counted as one. 52
Issues Automatically detected page issues. Click on them to find out more. They may take some minutes to disappear after you fix them. No main image, Too short (455 chars)
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.