Magonjwa ya kwenye maji ni magonjwa yanayopatikana ama kusambazwa kupitia maji. Magonjwa haya ni kama vile homa ya matumbo, kipindupindu, kuhara na kuhara damu. Kama maji si safi na salama kwakuwa yamechanganyikana na maji taka basi kuna uwezekano mkubwa wa mtumiaji kupata maambukizi.

Kinga[edit | edit source]

Inashauriwa kuchemsha maji au kuyavukiza kabla ya kuyatumia ili kuhakikisha maji ni safi na salama. Pia maji huweza kufanywa safi na salama kwa kutumia dawa kama waterguard.


Page data
Type Stub
Keywords water
Published 2011
License CC-BY-SA-4.0
Derivative of Waterborne diseases
Language Kiswahili (sw)
Impact Number of views to this page and its redirects. Updated once a month. Views by admins and bots are not counted. Multiple views during the same session are counted as one. 139
Issues Automatically detected page issues. Click on them to find out more. They may take some minutes to disappear after you fix them. No main image, Too short (606 chars)
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.