Colourfulleafpot.png

Cây lá là loại cây được coi là có lá trang trí, nhiều màu sắc và thú vị. Những cây như vậy có thể tạo ra không gian sân vườn thú vị và có thể cung cấp bóng râm, màu sắc và che phủ cho nhiều nhu cầu khác nhau.

Sử dụng tán lá để trang trí và che phủ có lợi ích là tác dụng lâu dài có thể tồn tại lâu hơn các loại hoa và cây hàng năm ngắn ngày. Điều này có thể mang lại những lợi ích như tính hấp dẫn trang trí liên tục, bóng râm hoặc che phủ lâu dài hơn và thậm chí cả nguồn thức ăn nếu có liên quan.

Types of foliage plants

Cây tán lá bao gồm cây trồng trong nhà, cây che phủ mặt đất , cỏ trang trí , thảo mộc và cây trồng trong chậu.

Selecting foliage plants

Colourfulleavetropics.png

Khi chọn cây tán lá, một số điều cần xem xét bao gồm:

  • Màu sắc - có một nhóm màu cụ thể cần thiết trong khu vực đặt cây hoặc nhiều cây không?
  • Khả năng của cây tán lá để đối phó với các phạm vi nhiệt độ
  • Nếu ở trong nhà, sự phù hợp của cây để trồng trong thùng và ở trong nhà

Discussion[View | Edit]

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.