ශාක පත්‍ර ශාක යනු අලංකාර, වර්ණවත් හා රසවත් කොළ ඇති ශාක ලෙස සැලකේ. එවැනි ශාකවලට සිත් ඇදගන්නා උද්‍යාන අවකාශයන් නිර්මාණය කළ හැකි අතර විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා සෙවන, වර්ණය සහ ආවරණය ලබා දිය හැකිය.

Colourfulleafpot.png

සැරසිලි සහ ආවරණය සඳහා ශාක පත්‍ර භාවිතා කිරීම කෙටි කාලීන මල් සහ වාර්ෂික මල් වලට වඩා දිගු කල් පවතින බලපෑමක් ඇති කරයි. මෙය අඛණ්ඩ අලංකාර ආයාචනය, දිගු කාලීන සෙවන හෝ ආවරණය සහ අදාළ ආහාර ප්‍රභවයන් වැනි ප්‍රතිලාභ ලබා ගත හැකිය.

ශාක පත්ර ශාක වර්ග

ශාක පත්‍ර ශාකවලට ගෘහස්ථ ශාක, බිම් ආවරණය , විසිතුරු තෘණ , ඖෂධ පැළෑටි සහ බහාලුම් පැල ඇතුළත් වේ.

පත්‍ර පැල තෝරා ගැනීම

ශාක පත්‍ර තෝරාගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු කරුණු කිහිපයක් ඇතුළත් වේ:

  • වර්ණ - ශාකය හෝ පැල තබා ඇති ප්‍රදේශයට අවශ්‍ය වර්ණ සමූහයක් තිබේද?
  • ශාක පත්‍රවල උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව
  • ගෘහස්ථව නම්, කන්ටේනරයක වැඩීමට සහ ගෘහස්ථව සිටීම සඳහා ශාකයේ යෝග්යතාවය

Discussion[View | Edit]

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.