Page data
Published 2011
License CC-BY-SA-4.0
Impact Number of views to this page. Views by admins and bots are not counted. Multiple views during the same session are counted as one. 466

Ampia |kiswahili (in english ampere). Ampia ni kipimo cha mfumo wa kimataifa cha vipimo cha kiasi cha mkondo wa umeme upitao katika sakiti. Kifupi chake ni A. Vifaa vingi vya umeme vya majumbani huwa vimeandikwa kiasi cha ampia zinazohitajika ili kifaa kiweze kufanya kazi. Kama mkondo utakuwa pungufu basi ni dhahiri kifaa kitashindwa kufanya kazi au kitafanya kazi lakini si kwa ufanisi. Na pengine hata kuharibika.

Ukurasa huu ni kipisi tafadhali saidia kuendeleza!