बांबू हस्तकला म्हणजे बांबूपासून बनवलेल्या हस्तकला वस्तू . बांबूपासून अनेक वस्तू हस्तनिर्मित केल्या जाऊ शकतात, ज्यांना सहसा काही किंवा मूलभूत साधनांची आवश्यकता असते. उदाहरणे म्हणून येथे काही आयटम आहेत:

Bamboocraftsset.png

हे देखील पहा

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.