Στοιχεία οργάνωσης
ΤοποθεσίαIspra , Ιταλία
Περιοχή που εξυπηρετείταιΕυρώπη
Ιστοσελίδαweb.archive.org/web/20141217111942/ies.jrc.ec.europa.eu/index.php
Πράσινη φιλοξενίαΟχι
Προσθέστε και τον οργανισμό σας!

Το Ινστιτούτο για το Περιβάλλον και τη Βιωσιμότητα (IES) , που βρίσκεται στην Ίσπρα της Ιταλίας, αποτελεί μέρος του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΚΚΕρ) και παρέχει έρευνα και υποστήριξη για την ανάπτυξη και εφαρμογή ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών πολιτικών. Η αποστολή του ΚΚΕρ είναι να παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη με γνώμονα τον πελάτη για τη σύλληψη, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των πολιτικών της ΕΕ. [1]

Το ινστιτούτο βασίζεται σε τέσσερις προτεραιότητες που καθοδηγούν την έρευνα και τις εξελίξεις του:

Περιβάλλον και Ευημερία

Η πεποίθηση ότι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες δεν εμποδίζουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, αλλά αποτελούν κλειδί για την επίτευξη του στόχου της Ευρώπης να γίνει η πιο ανταγωνιστική κοινωνία της γνώσης στον κόσμο.

Περιβάλλον και Αλληλεγγύη

Υποστήριξη του κοινού στόχου της παροχής ίσης πρόσβασης σε ένα υγιές περιβάλλον σε όλους τους πολίτες της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα αντιλαμβάνονται την αλληλεγγύη ως δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών που θα επιτρέψει στις μελλοντικές γενιές να επιλέξουν τις δικές τους προτεραιότητες ανάπτυξης.

Περιβάλλον και Ασφάλεια

Το ινστιτούτο έχει δεσμευτεί να συμβάλει στη μείωση όλων των περιβαλλοντικών κινδύνων, είτε σχετίζονται με φυσικούς κινδύνους είτε με αποτέλεσμα ανθρώπινες δραστηριότητες.

Η Παγκόσμια Προοπτική

Βοηθώντας την Ευρώπη να αναλάβει την ευθύνη για την περιβαλλοντική ευημερία ολόκληρου του πλανήτη.

Το Ινστιτούτο αποτελείται από έξι διαφορετικές επιστημονικές μονάδες κάτω από τις οποίες υπάρχουν συνολικά 23 υποενότητες που ονομάζονται δράσεις, καθεμία από τις οποίες είναι αφιερωμένη σε έναν συγκεκριμένο τομέα περιβαλλοντικής συνείδησης και βιώσιμων λύσεων. [2]

Η Μονάδα Κλιματικής Αλλαγής παρέχει επιστημονική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της περιφερειακής και παγκόσμιας ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένου για παράδειγμα του πρωτοκόλλου του Κιότο.

 • Παγκόσμια ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή (Δράση 24001)
 • Αέρια θερμοκηπίου στη γεωργία, τη δασοκομία και άλλες χρήσεις γης (Δράση 24002)
 • Ολοκληρωμένη Εκτίμηση Πολιτικής για το Κλίμα: Εκπομπές και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις (Δράση 24003)

Η Μονάδα Παγκόσμιας Παρακολούθησης Περιβάλλοντος παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χερσαίων, θαλάσσιων και κλιματικών συνιστωσών του συστήματος της Γης, όπως απαιτείται για την πολιτική της ΕΕ στους τομείς του περιβάλλοντος, της ανάπτυξης και των εξωτερικών υποθέσεων.

 • Προστασία και Διατήρηση των Ευρωπαϊκών Θαλασσών (Δράση 21203)
 • Systematic Observations of Lands and Oceans (Action 24004)
 • Monitoring Natural Resources for Development and Co-operation (Action 42001)
 • Global Forest Resources Monitoring (Action 42003)


The Transport and Air Quality Unit supports the emission reduction and air quality policy of the European Commission, focusing its activities in the areas of emissions from mobile and stationary sources, air quality, exposure to pollutants and health related studies, and radioactivity monitoring.

 • Sustainable Transport (Action 13201)
 • Transport technologies and Emissions (Action 13202)
 • Air Pollution and Effects (Action 13203)
 • Air Quality and Transport Modelling (Action 13206)
 • Radioactivity Environmental Monitoring (Action 51601)

The Rural, Water and Ecosystem Resources Unit carries out integrated ecosystem research in support of EU policies related to the terrestrial and aquatic environment, with particular emphasis on rural development. Among the major policies addressed are the Common *Agricultural Policy (CAP) and the Water Framework Directive (WFD).

 • Integration of Environment Concerns into Agriculture (Action 21107)
 • Aquatic and Terrestrial Ecosystems Assessment and Monitoring (Action 22001)
 • European Ecological Water Quality and Intercalibration (Action 22002)
 • Environmental Assessment of European Wastes and Sustainable Management of Resources (Action 22005)

The Spatial Data Infrastructures Unit coordinates the scientific and technical development and implementation of the Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE).

 • Community Spatial Information Infrastructure (Action 11601)
 • Infrastructure for Spatial Information in Europe (Action 11602)

The Land Management and Natural Hazards Unit provides scientific and technical support for the conception, implementation, monitoring and evaluation of EU policies relating to natural hazards and to the spatial characterization of European territory.

 • Forest Data and Information Systems (Action 22003)
 • Soil Data and Information Systems (Action 22004)
 • Desertification, Land Degradation and Drought - Monitoring, Mitigation and Early Warning (Action 22008)
 • Floods: Prediction, Mitigation, Impact Assessment (Action 32001)

All units are supported by the Task Force Environment and Health which is responsible for assessing how environmental risk factors impact the lives of European citizens. Action 23001 - Health Impact Assessment of Environmental Risk Factors (ENVIHEALTH). The goal of the Task Force is to develop methodologies to combine environmental quality and health information, develop the 'Environmental Burden of Desease' concept to quantify environment and health interactions and use it as a communication tool, follow issues of human health impacts of climate change and analyze the health and environmental impacts of new and emerging technologies.[3]

 1. European Commission, Joint Research Centre 2008.
 2. European Commission, Joint Research Centre 2008.
 3. European Commission, Joint Research Centre 2008.
Page data
Part ofJMC330 International Mass Communication
ΤύποςΟργάνωση
Λέξεις-κλειδιάβιωσιμότητα , περιβαλλοντικές πολιτικές , ινστιτούτο
SDGSustainable Development GoalsSDG11 Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
ΣυγγραφείςBrandiluv
Δημοσίευσε2010
ΑδειαCC-BY-SA-4.0
ΣυνεταιρισμοίΚαλ Πόλι Χούμπολτ
ΕπίπτωσηNumber of views to this page and its redirects. Updated once a month. Views by admins and bots are not counted. Multiple views during the same session are counted as one.50
ΘέματαAutomatically detected page issues. Click on them to find out more. They may take some minutes to disappear after you fix them.Χωρίς κύρια εικόνα
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.