dưa hấumidgreen.png

Quả nhiều thịt đề cập đến loại quả tạo ra nhiều thịt và rất được mong muốn là sản phẩm ăn được cho cả người và các loài khác. Thiên nhiên dự định nhiều loại trái cây nhiều thịt để động vật ăn, để hỗ trợ quá trình phân tán hạt.

Quả thịt được coi là sẵn sàng để tiêu thụ (độ chín trên thị trường) ở các mức độ khác nhau, tùy thuộc vào loại cây và giai đoạn mà độ chín hấp dẫn người tiêu dùng.

Quả nhiều thịt bao gồm quả mọng, một số loại rau như cà tím, dưa chuột, cà chua, v.v... và quả mềm.

Nếu thu thập hạt từ quả thịt, chúng thường cần được loại bỏ cùi thịt xung quanh trước, sau đó sấy khô trước khi bảo quản và/hoặc sử dụng.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.