Revision history of "Je masikini wanaweza kutumia mtandao"

Jump to navigation Jump to search

The following are previous versions of Je masikini wanaweza kutumia mtandao.
To see the difference between two versions, check their radio buttons and click Compare selected versions.

  • Difference to current...to last 10:19, 14 July 2012Kili talk Contributions 3,714 bytes +3,714 Created page with "Je wiki kama Appropedia, ni ya kazi gani kwa masikini ambao hawana mtandao? #Nani hana internet?Sio wengi kama unavyofikiri –mgawanyiko wa kidigitali unavukwa kwa hara..."