-2016-10-20 ගෙදර හැදූ අන්නාසි ජෑම්, ට්‍රයිමින්හැම්, Norfolk.JPG

ශ්‍රී ලංකාවේ අන්නාසි වර්ග දෙකක් ඇත, Kewpine සහ Mauritius. Kewpine යනු ආහාර පිසීමේ අන්නාසි, පලතුරු විශාල වන අතර ඒවා යුෂ වල හොඳ අස්වැන්නක් ලබා දෙයි. කෙසේ වෙතත්, සාමාන්‍යයෙන් නැවුම් ලෙස ආහාරයට ගන්නා පැණිරස මොරිෂස් ප්‍රභේදය තරම් රසය හොඳ නැත. මොරිෂස් ප්‍රභේදය වඩා හොඳ ජෑම් (වඩා හොඳ කට්ටලයක්, රසය සහ වර්ණය) සෑදූ බව අපට පෙනී ගියේය. අන්නාසි පල්ප් pH 3.4-4.1 සිට (හරය ඇතුළත්) වෙනස් වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ හොඳ කට්ටලයක් සහිත තදබදයක් ලබා දීම සඳහා නව පල්ප් භාවිතා කරන සෑම අවස්ථාවකදීම වට්ටෝරුව සකස් කළ යුතු බවයි. මුරුසියේ සිට භාවිත කළ හැකි පලතුරු පල්ප් දක්වා සම්පූර්ණ පලතුරු අස්වැන්න දළ වශයෙන් 30% ක් වන අතර Kewpine සඳහා 35% කි. අන්නාසි වල පෙක්ටීන් ස්වල්පයක් හෝ නොමැති බැවින් ජෑම් සෑදීමේදී පෙක්ටීන් එකතු කළ යුතුය. අන්නාසි වල බ්‍රොමෙලයින් එන්සයිමය අඩංගු වන අතර එය ප්‍රෝටියෝලයිටික් එන්සයිමයක් (ප්‍රෝටීන බිඳ දමයි). කැපුම් මෙහෙයුම් වලදී යුෂ සමග දිගු කාලයක් ස්පර්ශ වන ක්රියාකරුවන්ගේ අත් සඳහා මෙය ගැටළු ඇති කළ හැකිය, එබැවින් අත්වැසුම් පැළඳිය යුතු අතර සෑම දිනකම සෝදාගත යුතුය. අන්නාසි ජෑම් 200 x 1Ib භාජන සෑදීමට ආසන්න වශයෙන් සීනි කිලෝග්‍රෑම් 62 ක් සහ නැවුම් අන්නාසි කිලෝග්‍රෑම් 158 ක් අවශ්‍ය වේ.

වට්ටෝරුව

(තාපාංකයට පෙර වට්ටෝරුව ආරම්භ කරන්න)

සීනි49%
පළතුරු පල්ප්38%
පෙක්ටීන් (ශ්‍රේණිය නොදන්නා)1%
ජල12%
සිට්රික් අම්ලයඅවශ්ය පරිදි එකතු කර ඇත

බොහෝ රටවල, කල් තබා ගන්නා ද්‍රව්‍ය තදබදයට එකතු කිරීමට අවසර නැත. රසායනික කල් තබා ගන්නා ද්‍රව්‍ය (l00ppm සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් හෝ 500ppm බෙන්සොයික් අම්ලය) සමඟ ගබඩා කර ඇති පලතුරු පල්ප් වලින් සාදන ලද ජෑම් තුළ කල් තබා ගැනීමේ අපද්‍රව්‍ය පමණක් අවසර දෙනු ලැබේ. සිට්රික් අම්ලය කල් තබා ගන්නා ද්රව්යයක් නොවේ, එය pH අගය සකස් කිරීම සඳහා එකතු කරනු ලැබේ. පෙක්ටීන් හා ජලයේ නිවැරදි අනුපාතය සහ pH අගය 2.5-3.45 අතර පවතින විට ජෑම් ජෙල් ලබා දෙයි. හොඳ ජෙල් ලබා දීම සඳහා ප්‍රශස්ත pH අගය pH 3.0 වේ.

ක්රමය

පලතුරු වලින් දඬු යට සහ මුදුන් ඉවත් කර, පිටත බාහිකය කපා, 'ඇස්' තෝරා ගන්න. නරක පලතුරු ඉවතලන පලතුරු කැබලිවලට කපන්න.

Make the pieces into fruit pulp by liquidising, or passing through a Kenwood colander/sieve (large aperture). Liquidising the pieces gives a fruit pulp with a 'chunky' texture but contains a lot of pith and hard pieces. Using the colander/sieve will give a fruit pulp of a smooth consistency, which is good for making pineapple jelly. The residue that does not pass through the colander/sieve can be put into a muslin cloth and the juice squeezed out to get the maximum extraction of fruit pulp. The yield of fruit pulp from whole fruit is 30% (colander/sieve), 35% (liquidiser).

Adjust the pH of the fruit pulp by adding citric acid until it is pH 3.0. This can be measured with a pH meter, or less accurately with pH paper, (using Whatmans pH paper 1-5 pH range, the colour of the juice effects the result, so that a reading 2.5 pH is in fact 3.0 pH). Mix the pectin with a small portion of the sugar. The dry mixing of the pectin is important because pectin powder is very difficult to dissolve in water because it clumps together. If it is still a problem to dissolve, grind the sugar to a fine powder and then mix it with the pectin.

Mix the water, fruit pulp, and the remaining sugar in a stainless steel saucepan and start to boil. When nearing the 'end point' the dry mix of pectin and sugar is added. (The pectin should not be heated for longer than necessary because it will be broken down and then the jam will not set).

Jam should not be boiled for more than 12-15 minutes otherwise this can give rise to caramel flavours, over-sweetness and discoloration, apart from being a waste of energy. By reducing the amount of water in the starting recipe, the boiling time can be reduced.

The 'end point' is reached when the total soluble solids is up to 70%, this is measured with a refractometer. (In most countries the legal minimum sugar levels in jam, are 65% for jam in hermetically sealed jars, and 68.5% for jam in non air tight containers). 70% gives a safety factor. Jam with over 70% sugar can give problems during storage, as sugar will recrystallise out into large chunks. The 'end point' is usually reached around 106-108°C (depending on barometric pressure and height above sea level). When the jam has nearly reached this temperature samples are taken and tested on a refractometer, the sample must be cooled before being measured. This can be done by smearing on a cold dry plate or saucepan lid. All implements used to take the sample must be dry, otherwise the reading will be reduced. It is important to stir the jam at all times otherwise burning will occur at the bottom of the saucepan, causing off flavours and discoloration.When the 'end point' has been reached the jam should be filled into jars which have been cleaned and then steamed to sterilise them, and are still hot so that they do not crack. The jars should be filled as quickly as possible so that the jam is not heated for longer than necessary, or recontaminated because it has cooled down before the jars are sealed. The lip of the jar should be clean and dry (wipe with clean tissue paper) before placing the lid on it. The filled jars can be placed in water to cool down the jam so that it does not keep cooking in the jar, the water level should be kept below the lid of the jars.

Equipment list

 • Jars, omnia lids, and labels
 • Omnia capper
 • Cooking facilities, gas ring, electric ring, etc
 • Stainless steel saucepan
 • Thermometer in protective jacket
 • Stainless steel cutting knife and spoon
 • Wooden spoon for stirring
 • Refractometer
 • Steam generator (optional)
 • Cutting board
 • Scales
 • Measuring cylinder
 • Funnel
 • Liquidizer
 • Muslin cloth

Useful addresses and contacts

Note: This is a selective list of suppliers and does not imply endorsement by Practical Action

Kenwood LimitedNew LaneHavant HampshirePO9 2NH United KingdomTel: +44 (0) 23 9247 6000Fax: +44 (0) 23 9239 2400Website: http://www.kenwood.co.uk/Manufacture: Kenwood Chef, etc.Worldwide distribution
Bellingham + Stanley Ltd.Longfield Road, North Farm Industrial EstateTunbridge Wells, Kent TN2 3EYUnited KingdomTel: +44 1892 500400Fax: +44 1892 543115E-mail: sales@bs-ltd.com

Discussion[View | Edit]

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.