Page data
Published 2011
License CC-BY-SA-4.0
Impact Number of views to this page. Views by admins and bots are not counted. Multiple views during the same session are counted as one. 356

Maana[edit | edit source]

Magonjwa ya kuambukiza ni magonjwa yanayoweza kuenea toka mtu mmoja hadi mwingine kwa njia kama vile, wadudu, kunywa, kula, hewa na mgusano wa miili.

Magonjwa ya kuambukiza ni hatari sana kwani huenea kwa haraka katika eneo kubwa.

Njia za kuepuka[edit | edit source]

Magonjwa ya kuambukiza yanaweza kuepukwa kwa kuzingatia usafi, kanuni za afya bora, na kinga kwa njia ya chanjo.

Usomaji zaidi[edit | edit source]

Afya bora

Ukurasa huu ni kipisi tafadhali saidia kuendeleza!