รูปที่ 1 - วิธีการป้อนประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการหุ้มด้วยเลเซอร์ ( Cladding nozzle configurations.jpg Wikipedia 2009)

นับตั้งแต่มีการผลิตเลเซอร์ ที่ใช้งานได้เครื่องแรก ในทศวรรษที่ 1960 วิศวกรวัสดุได้ให้ความสำคัญกับวิธีการใช้เลเซอร์ในการประมวลผลเพื่อเอาชนะปัญหาต่างๆ เลเซอร์ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการเคลือบพื้นผิวในช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 แต่วิธีการแบบดั้งเดิมเป็นที่นิยมเนื่องจากลักษณะของการหุ้มด้วยเลเซอร์ที่มีราคาแพง [1]อย่างไรก็ตาม ด้วยการแนะนำแหล่งเลเซอร์ที่มีราคาถูกกว่าและการใช้งานเลเซอร์ที่ค้นพบใหม่ การหุ้มด้วยเลเซอร์ได้เริ่มปรากฏขึ้นอีกครั้ง

การหุ้มด้วยเลเซอร์คืออะไร?

การหุ้มด้วยเลเซอร์เป็นรูปแบบหนึ่งของการเคลือบพื้นผิวที่รวมการใช้เลเซอร์และกลไกการป้อนเพื่อเคลือบพื้นผิวด้วยชั้นของโลหะหรือวัสดุเซรามิกที่ต้องการ เลเซอร์จะละลายโลหะและเคลือบพื้นผิว ที่เคลื่อนที่ ด้วยชั้นละเอียด โลหะป้อนจะหลอมละลายอย่างสมบูรณ์ในขณะที่เลเซอร์ยังถ่ายโอนพลังงานบางส่วนไปยังวัสดุพิมพ์ สิ่งนี้ช่วยให้สามารถสร้างพันธะโลหะที่แข็งแรงระหว่างพื้นผิวและการเคลือบ ความหนาของชั้นหุ้มสามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.05 มม. ถึง 2 มม. ในรางเดียว จึงสามารถควบคุมความแม่นยำของชิ้นส่วนได้ดีเยี่ยม [1]

กลไกการให้อาหาร

มี 3 วิธีทั่วไปในการส่งโลหะไปยังพื้นผิว

 1. แป้งสำเร็จรูป
 2. ป้อนลวด
 3. ฉีดแป้ง


แป้งสำเร็จรูป

วิธีแรกในการส่งโลหะเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างง่ายและชัดเจน นี่ถือเป็นขั้นตอนการหุ้มด้วยเลเซอร์สองขั้นตอน [1]ขั้นตอนแรกประกอบด้วยการปิดพื้นผิวด้วยผงที่เตรียมไว้: ลำแสงเลเซอร์จะถ่ายโอนพลังงานไปยังโลหะที่เป็นผงและทำให้ผงกลายเป็นของเหลว ขั้นตอนที่สองคือการถ่ายเทความร้อนของน้ำยาเคลือบไปยังพื้นผิว เมื่อถึงจุดนี้ สารเคลือบจะเริ่มแข็งตัว พลังงานจากการเคลือบที่แข็งตัวบางส่วนและเลเซอร์ยังคงละลายพื้นผิวบางส่วนและให้พันธะทางโลหะระหว่างสารเคลือบและพื้นผิว

วิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่นิยมใช้ในการเคลือบผงสำหรับการหุ้มด้วยเลเซอร์อีกต่อไป เนื่องจากมีปัญหาหลายประการ เป็นการยากที่จะวางผงบนรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อนและใช้เวลานานกว่าการทับถมผงอีกสองวิธี [2]ข้อเสียอีกประการของวิธีการลงแป้งล่วงหน้าคือวิธีการหลายขั้นตอน

ฟีดลวด

The second method of clad delivery is through a wire feed. The wire is fed from a drum to the laser. This is the first of several problems that wire feeding encounters during the cladding process. The wire drum must be large enough to prevent problems with any plastic deformation as well as being inline with the substrate movement to allow for smooth feeding.[3] The largest issue that surrounds the wire feeding is how the molten wire acts at the tip of the wire. The molten metal does not flow well on the substrate and this leads to a high dilution of the clad into the substrate.

Powder Injection

The third method of the coating material returns to the principle of powdered metal but the powder is injected into the path of the beam. The powder is carried through the tubing using an inert gas that allows the coating material to be blown into the path of the beam. The blown powdered metal particles are partially melted by the beam. The laser creates a small melt pool on the surface of the substrate that fully melts the powdered metal.[4] The melt pool that is created corresponds to a single level of clad. This creates a strong metallurgical bond between the substrate and the coating with a minimal dilution rate.[3]

There are two different takes on the clad delivery system. The first method is considered to be online and the powdered metal is delivered to the substrate through the use of a coaxial system. The laser has a powdered feeding line attached directly to the laser and travels in the same path as the laser. This means the movement of the substrate is perpendicular to the directional path of the substrate in all conditions. This provides the coaxial feeding system with the ability to be independent of the substrate movement and produce equal surface coatings in all directions.[4]

The alternative to the online method is the offline method or lateral injection method. The lateral injection method has the feed nozzle position to the side of the laser. However, the position of the lateral feed nozzle affects the clad concentration. If the lateral feed nozzle is positioned in the direction in which the substrate moves, the cladding becomes more efficient because the powder is trapped between the melt pool and the substrate. This will affect the properties of the surface coating if the feed nozzle is required to change positions due the geometric shape.[1]

Optimization

Combined Feeding Systems

Since the development of laser cladding, the coating material has been fed in by one of those three methods mentioned in the previous section. It has been discovered that through laser cladding, two issues occur with the surface coating: poor surface finish and deposition efficiency. Deposition efficiency is the ratio of weight of clad deposit versus the weight of the clad sprayed.

While the powder injection method is the most popular feeding system used today, there is still interest in wire feeding as it has several advantages. When a sample is cladded using lateral powder injection, the sample has a surface roughness (Ra) of 70 to 90 um, while a wire feed sample has an Ra that is 30% lower.[5] The wire feed system also overcomes the issue of deposition efficiency because no particles are lost due to inability to get trapped in the melt pool.

The issue surrounding the wire feed method is the inability to produce a solid surface coating with a suitable range of feed angles. If the feed angle of the feed wire is not between the ideal ranges of 20 – 60°, the clad is discontinuous and therefore not suitable for surface coating due to the presence of gaps.[5] A study was performed to compare the efficiencies of an independent coaxial nozzle to the combined feed system mentioned above. When the sole mechanism of the feed system was coaxial powder injection, the deposition ranged from 27% for an 1100 kW laser to 33% for a 1500 kW laser..[6]

Using coaxial powder injection in combination with a lateral feed wire system, improvements to the laser cladding process have been made. These two methods contribute to the same melt pool to improve the efficiency of the system. Since there is a larger and continuous melt pool due to the wire feed, the deposition efficiency increases for the powder spray.  The deposition efficiency of the powder spray increased to 47%.[6] The efficiency of the laser was improved in this study because it was noted that when a wire was used independently, a large portion of the laser's energy was reflected and wasted. Since the powder spray acted as a barrier and absorbed a portion of the beam before the beam reached the feed wire, there was less energy for the wire to waste.[6]

The overall quality of the clad can be improved through the combination method.  When a powder and wire are being used codependently, the porosity of a sample improves by nearly 25%.  Another improvement to the clad is the decrease of surface finish roughness.  The surface finish drops down to a a Ra value of 47, thus improving the surface finish and dimensional accurcary of the part.  The most current theory at relates porosity and surface finish to the laser efficiency of the process is that more energy from the laser is being absorbed by the melt pool to create a smoother and calmer melt pool flow.[6]

Cladding Head with Integrated Sensors

A serious issue that affects laser cladding with a coaxial nozzle is the soiling and dirtying of various laser components. The protective glass, dichromatic lenses, and focus lens can become dirty due to spray back. This reduces the effectiveness of the laser because the beam's energy is absorbed by the laser components instead of being transferred to the powder spray. Since energy is absorbed before it reaches the powder, the laser cladding system begins to produce a poor quality clad that is inhomogeneous. When these results are seen, there is no point in using laser cladding over other cladding techniques such as thermal or plasma spray, as laser cladding is not producing a high quality homogenous clad.[1]

A new approach has been realized for laser cladding. Mounting various sensors to the cladding head can improve the efficiency of the system because it allows real-time monitoring of the conditions for the individual parts of the cladding head. A range of heat sensors, photodiodes and cameras can contribute to the improvement of surface finish and overall net accuracy of the part.[7]

The use of heat sensors to monitor the increasing temperature of the protective and dichromatic lenses can be used to determine if the lenses are becoming dirty and soiled. When a lens becomes dirty, less of the laser's energy reaches the powder spray and instead is absorbed by the powder spray. The protective lens can become dirty because the protective inert gas in the powder spray is not able to blow off the particles from the lens during production.[7]

A charge-coupled device (CCD) can be incorporated into the cladding process by being mounted perpendicular to the cladding head to allow a real-time view of the point of contact between the laser and the substrate.

It has been determined that the melt pool is highly affected by the height of the clad head because the beam size changes a great deal from its focal point. A laser beam distribution of energy can be modeled as a Gaussian distribution in equation (1) where the concentration of the beam's energy can be determined.

Equation 1 - Gaussian distribution for a laser beam's concentration perpendicular to a substrate


 • g is the peak value of Gaussian distribution
 • h is the height of the nozzle to the substrate
 • ø is the half angle of the powder spray

As the height of the nozzle decreases beyond the focal point, the beam size decreases and creates a melt pool that reduces the deposition efficiency of the system. As the height of the substrate increases past the focal point of the laser, the increase of the laser beam's width begins to waste energy. Due to the Gaussian distribution nature of the beam, the concentration of the beam is reduced as it increases too much. Through the incorporation of the CCD to monitor the height difference between the nozzle and substrate, it is possible to monitor and control the size of the melt pool to create an ideal setting for the powder spray to be absorbed.[7]

If the substrate is on an angle, different issues arise for the positioning of the nozzle. As seen with equations (2) and (3), the distribution of the clad varies with the angle. The angle of the nozzle to the substrate must remain perpendicular to the substrate to provide an evenly distributed clad.


Equation 2 - Gaussian distribution for a an angled substrate when x < 0Equation 3 - Gaussian distribution for a an angled substrate when x > 0


 • ø is the angle between the substrate and the horizon

CCD is now able to be used to monitor both the angle of the substrate relative to the horizon and the angle of the nozzle to the inclined substrate. This allows the concentration of the clad to be distributed evenly along the inclined surface while also monitoring the height of the nozzle to the substrate to insure the width of the laser beam is ideal to produce a suitable melt pool.[7]

Without the use of the real-time monitoring and integrated sensors, the surface finish of the part is rough, and of poor quality, and the dimensional accuracy can be comprised. Through the integration of sensors, the cladding process can be adjusted during the manufacturing to prevent any defects from appearing on the finished part.

References

 1. Jump up to: 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Corbin, Stephen, Amir Khajepour, and Ehsan Toyserkani. Laser Cladding. Boca Raton: CRC, 2004. Print.
 2. de Oliveira, U., V. Ocelı´k, and J.Th.M. De Hosson. "Analysis of Coaxial Laser Cladding Processing Conditions." Surface and Coatings Technology 195 (2004): 127-136. Print.
 3. Jump up to: 3.0 3.1 Ion, John. Laser Processing of Engineering Materials: Principles, Procedure and Industrial Application. St. Louis: Butterworth-Heinemann, 2005. Print.
 4. Jump up to: 4.0 4.1 Partes, Knut. "Analytical model of the catchment efficiency in high speed laser cladding." Surface and Coatings Technology 204 (2009): 366-371. Print.
 5. Jump up to: 5.0 5.1 Ul Haq Syed, Waheed, Andrew J. Pinkerton, and Lin Li. "A comparative study of wire feeding and powder feeding." Applied Surface Science 247 (2005): 268 - 276. Print.
 6. Jump up to: 6.0 6.1 6.2 6.3 Ul Haq Syed, Waheed, Andrew J. Pinkerton, and Lin Li. "Combining wire and coaxial powder feeding in laser direct metal deposition for rapid prototyping." Applied Surface Science 252 (2006): 4803 - 4808. Print.
 7. Jump up to: 7.0 7.1 7.2 7.3 Liua, Jichang, and Lijun Lia. "In-time motion adjustment in laser cladding manufacturing process for improving dimensional accuracy and surface (nish of the formed part." Optics; Laser Technology 36 (2004): 477 - 384.

Discussion[View | Edit]

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.