Page data
Authors Christopher Sam
Published 2011
License CC-BY-SA-4.0
Impact Number of views to this page. Views by admins and bots are not counted. Multiple views during the same session are counted as one. 443

Inveta ni kifaa kitumikacho kubadilisha umeme mkondo mnyoofu kwenda katika umeme usio mkondo mnyoofu. Hii inafanyika ili kuweza kutumia umeme kirahisi katika vifaa vya umeme ambavyo vingi vinatumia umeme usio mkondo mnyoofu, yaani a.c. Baada ya umeme kubadilishwa basi unaweza kupoozwa ama kupaishwa kirahisi kwa kutumia transfoma , hili haliwezi kufanyika katika umeme mkondo mnyoofu. Ni muhimu kutambua kwamba katika ubadilishaji kiasi cha nusu ya umeme kinapotea kuwa inveta haina ufanisi wa asilimia mia moja.

Ukurasa huu ni kipisi tafadhali saidia kuendeleza!