Global Surgical Training Challenge (GSTC)เป็นโครงการริเริ่มต่อเนื่องที่ได้รับทุนจากIntuitive Foundationและดำเนินการโดยความร่วมมือกับChallenge Works , MIT Solve , Royal College of Surgeons ในไอร์แลนด์ (RCSI)และAppropedia การแข่งขันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การฝึกอบรมการผ่าตัดตามสถานการณ์สามารถเข้าถึงได้ผ่านโมดูลการฝึกอบรมแบบโอเพ่นซอร์สที่มีต้นทุนต่ำ โมดูลโอเพ่นซอร์สเหล่านี้ช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพศัลยกรรมเรียนรู้และประเมินทักษะใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงสุขภาพของชุมชนของตน

การแข่งขันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการเรียนรู้และประเมินเทคนิคการผ่าตัดของผู้ประกอบวิชาชีพศัลยกรรม โมดูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีและมีราคาไม่แพงในการทำซ้ำในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทั่วโลก แบบจำลองการผ่าตัดแต่ละแบบมาพร้อมกับกรอบการประเมินตนเอง ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านศัลยกรรมสามารถทดสอบทักษะที่ได้รับใหม่ และโมดูลทั้งหมดจะสามารถเข้าถึงได้ฟรีที่นี่บน Appropedia

การแข่งขันได้สนับสนุนการพัฒนาโมดูลการฝึกอบรมหลายรายการ เพื่อให้ทุกคนในโลกสามารถสร้างและแชร์โมดูลใหม่บน Appropedia

ประกาศผู้ชนะการแข่งขัน Global Surgical Training Challenge


สำรวจโมดูลต่างๆ

Teams of surgeons, educators and technologists have created modules to help surgical practitioners learn and assess specific skills. The following modules received funding and support to prototype their modules.

ALL-SAFE, AmoSmile, CrashSavers Trauma, and Tibial Fracture Fixation have been recognized by an expert judging panel as Finalist Award winners. After a year of refining and validating their training modules, four teams have been selected as Finalist Award winners. Each team will receive up to US$500,000 to further develop and validate their surgical training models. Additional modules participated in the Discovery Award phase of the Challenge.


ALL SAFE logo.png

ALL-SAFE is an international collaboration of surgeons and scientists with the goal of teaching surgeons in the low-resource setting to perform laparoscopic surgery without special training equipment and without a physical teacher.

ASAP Logo.png

The AMPATH Surgical App Curriculum is aimed at improving surgical care by focusing on open appendectomy, a common procedure for a potentially life-threatening condition. The course is designed to help medical doctors who have not completed formal surgical training to become confident and competent in performing an open appendectomy. The curriculum includes four core modules: case presentation, building the model, complete procedure practice, and self-assessment.

Heartsmall.png

Our goal is to provide a cost efficient simulation-training module, which enables you (the surgical trainee) an opportunity to learn, assess your progress, and gain surgical psychomotor skills without the presence of an instructor.

Medical Makers Logo.png

This training module allows medical officers (non-specialist physicians) and general surgeons to become confident and competent in the gentle handling of delicate infant tissues as part of neonatal colostomy procedures performed in low to middle income countries (LMICs).

CrashSavers Logo.png

CrashSavers Trauma is focused on teaching firefighter first responders in Guatemala how to stop bleeding in injured individuals and prevent mortality from hemorrhagic shock. Low- and middle-income countries lack an organized prehospital infrastructure. This, coupled with the absence of formal medical training for prehospital providers, creates suboptimal conditions for providers and patients. Improvement in provider competence and thus, patient safety, are at a standstill until formalized training in hemorrhage control techniques is provided.

Opensurgisim-small.png

OpenSurgiSim is a surgical training system developed by AlgoSurg and Center for Limb Lengthening & Reconstruction for orthopaedic surgeons to learn all the steps of accurate correction of bone deformities.

Final ETALO logo.png

The ETALO project responds to the high prevalence of osteomyelitis and open fractures in low and middle-income countries, often caused by vehicular trauma and require early intervention to prevent complications. This module contains a low-cost simulator and training course for medical students, clinical officers, and non-orthopaedic surgeons to learn the basic surgical skills required to treat these conditions, including drilling bone.

GSBLogo.png

The GlobalSurgBox, the Universal Surgical Simulator that fits in a toolbox, is a surgical simulator that fits in a 12.5-inch toolbox, is capable of teaching trainees valuable surgical skills such as: knot tying, basic and advanced suturing, bowel and vascular anastomoses, aortic valve replacement, and numerous other new and emerging possibilities.

Tibial Fracture Fixation Team Logo.jpg

This module allows medical officers and surgeons who are not orthopedic specialists to become confident and competent in irrigation and debridement, powered and manual drilling, positioning and correctly inserting Schanz screws, and constructing the rod-to-rod modular frame as part of external fixation procedures for open humeral shaft fractures performed in regions without specialist coverage.

Best logo new colours.png

Our surgical training modules aim to enable novice surgeons to become confident and competent in dissecting the Calot's triangle, as part of the Laparoscopic Cholecystectomy surgery performed in a simulated environment using Virtual and Augmented Reality (AR/VR).

AmoSmile Logo w Tag Line.png

This module allows surgical practitioners to become more confident and competent in Orthoplastic reconstruction by removing contaminated debris and all devitalized tissue, stabilizing the skeleton and covering the soft tissue defect. This should reduce the bacterial burden and available substrate for microbial colonization, resulting in fewer deep surgical site infections.

Tibial Fracture Fixation Team Logo.jpg

This module allows traditional bone setters, pre-hospital providers, clinical officers, nurses, nurse practitioners, and medical officers to become confident and competent in performing point-of-care ultrasound diagnostic imaging to rule out the presence of a pediatric distal forearm fracture and distinguish between buckle (torus) fractures and cortical break fractures to make appropriate referrals as part of the management of closed pediatric (< 16 years of age) distal forearm fractures in regions without access to X-ray imaging and orthopedic specialist coverage.

Medical Makers Logo.png

The Sexual and Reproductive Health and Rights (STARS) - Cervical Cancer Screening and Treatment module allows nurses, midwives, clinical officers, and medical officers to become confident and competent in performing visual inspection with acetic acid (VIA), and thermal ablation of cervical pre-cancer lesions as part of cervical cancer screening and treatment procedures performed in primary health care facilities and mobile units in resource-constrained settings.

Medical Makers Logo.png

This STARS (Sexual and Reproductive Health and Rights) - Intrauterine Device (IUD) Insertion module allows nurses, midwives and clinical officers to become confident and competent in maintaining aseptic technique in sounding the uterus, loading the IUD in the sterile package, setting the gauge to the sounded depth, and gently inserting and deploying the IUD as part of copper and hormonal IUD insertion procedures for long-acting reversible contraception services performed in low to middle income countries.

Tibial Fracture Fixation Team Logo.jpg

This module allows medical officers and surgeons who are not orthopedic specialists to become confident and competent in irrigation and debridement, powered and manual drilling, positioning and correctly inserting Schanz screws, and constructing the rod-to-rod modular frame as part of external fixation procedures for open tibial shaft fractures performed in regions without specialist coverage.

Tibial Fracture Fixation Team Logo.jpg

This module allows medical officers and surgeons who are not orthopedic specialists to become confident and competent in irrigation and debridement, powered and manual drilling, positioning and correctly inserting Schanz screws, and constructing the uniplanar external fixator frame as part of external fixation procedures for open tibial shaft fractures performed in regions without specialist coverage.

AmoSmile Logo w Tag Line.png

The V-Y Advancement Flap training module will help surgeons become more confident and competent in using this technique for reconstructing small- to medium-cutaneous defects, mainly to release scars and closing defects in Sub-Saharan Africa. The module combines virtual and physical simulation to provide learners with knowledge and skills for clinical competency in V-Y advancement.

AmoSmile Logo w Tag Line.png

The Z-plasty training module is an educational smartphone application designed to help learners understand the function and indications of Z-plasty, a random-pattern local flap used in reconstructive surgery. The module covers the principles of design, surgical techniques, and complications.


 

Create Your Own Module

Want to create your own training module to help surgical practitioners learn and assess new skills?

Begin by:

  • Creating and editing content on Appropedia
  • Designing an effective training module
  • Getting technical support
  • Adding special features to a module

For a more extensive walk through setting up an account and making your own banner, work through the GSTC/Getting Started exercises. However, if you already have an account and want to dive right in, you can make a GSTC page using with any of these templates. Simply type the name you want for the page in the Name field and click "Create". It will make you a new GSTC page with the basic formatting filled in. You can always modify the formatting later if you want to change the structure of the page, including adding your own banner across the top. You will be able to link to this new page using the name.

OOjs UI icon article-ltr.svg
Medical skills
OOjs UI icon article-ltr.svg
Knowledge pages
OOjs UI icon articles-ltr.svg
Training modules
OOjs UI icon articles-ltr.svg
Quiz
OOjs UI icon advanced.svg

Check the useful resources to help you create and document your simulation modules.

Discussion[View | Edit]

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.