Năng lượng nhúng , còn được gọi là năng lượng thể hiện, được định nghĩa là Năng lượng được sử dụng trong quá trình tạo ra sản phẩm. Năng lượng thể hiện là nỗ lực đo lường tổng năng lượng cần thiết cho toàn bộ Vòng đời sản phẩm . Vòng đời này bao gồm khai thác nguyên liệu thô, vận chuyển, [1] sản xuất, lắp ráp, cài đặt, tháo rời, giải cấu trúc và/hoặc phân hủy.

Các phương pháp khác nhau tạo ra những hiểu biết khác nhau về quy mô và phạm vi ứng dụng cũng như loại năng lượng được thể hiện. Một số phương pháp luận quan tâm đến việc tính toán năng lượng thể hiện dưới dạng dầu hỗ trợ các quá trình kinh tế.

Chuẩn

Bộ luật về Ngôi nhà Bền vững của Vương quốc Anh Lãnh đạo LEED của Hoa Kỳ về Thiết kế Môi trường và Năng lượng là các tiêu chuẩn trong đó năng lượng tiêu biểu của sản phẩm hoặc vật liệu được xếp hạng, cùng với các yếu tố khác, để đánh giá tác động Môi trường của tòa nhà . Năng lượng thể hiện là một khái niệm mới mà các nhà khoa học chưa đồng ý với các giá trị phổ quát tuyệt đối vì có nhiều biến số cần tính đến, nhưng hầu hết đều đồng ý rằng các sản phẩm có thể được so sánh với nhau để xem cái nào có nhiều năng lượng thể hiện hơn và cái nào có ít năng lượng thể hiện hơn. Các danh sách so sánh (ví dụ: xem Bản kiểm kê vật liệu carbon & năng lượng thể hiện của Đại học Bath bên dưới) chứa các giá trị tuyệt đối trung bình và giải thích các yếu tố đã được tính đến khi biên soạn danh sách.

Các đơn vị năng lượng thể hiện điển hình được sử dụng là MJ/kg (mega Joule năng lượng cần thiết để tạo ra một kilôgam sản phẩm), tCO 2 (tấn Carbon dioxide được tạo ra bởi năng lượng cần thiết để tạo ra một kilôgam sản phẩm). Chuyển đổi MJ thành tCO 2 không đơn giản vì các loại năng lượng khác nhau (dầu, gió, mặt trời, hạt nhân, v.v.) thải ra lượng carbon dioxide khác nhau, vì vậy lượng carbon dioxide thực tế thải ra khi sản xuất sản phẩm sẽ phụ thuộc vào loại năng lượng sử dụng trong quá trình sản xuất. Ví dụ, Chính phủ Úc [2] đưa ra mức trung bình toàn cầu là 0,098 tCO 2 = 1 GJ. Điều này giống như 1 MJ = 0,098 kgCO 2 = 98 gCO 2hay 1 kgCO 2 = 10,204 MJ.

Phương pháp liên quan

Vào những năm 2000, điều kiện hạn hán ở Úc đã tạo ra sự quan tâm đến việc áp dụng các phương pháp phân tích năng lượng thể hiện cho nước. Điều này đã dẫn đến việc sử dụng khái niệm Nước hiện thân .

Thuật ngữ

David M. Scienceman đã đặt ra thuật ngữ dị ứng như một từ đồng nghĩa chung cho năng lượng thể hiện. [3]


Ví dụ

Năng lượng thể hiện của các sản phẩm xây dựng trên một đơn vị khối lượng: số liệu điển hình cho Úc
NĂNG LƯỢNG ĐƯỢC THỂ HIỆNMJ/kg
Gỗ cứng xẻ sấy khô bằng không khí0,5
trái đất ổn định0,7
Khối bê tông1,5

Embedded Carbon & Năng lượng

Đây là liên kết đến một trong những tài liệu đầy đủ nhất cho đến nay về năng lượng nhúng và carbon trong vật liệu, Bản kiểm kê Carbon & Năng lượng (Hiện thân) (ICE) .

Xem thêm

Tham khảo

 1. Advances in free geographic mapping services can help reduce embodied energy of transportation in two ways. First. to choose a route that uses the least fuel and maintains vehicle velocities at their individual maximum fuel efficiency. Secondly, overlays can be used of determining: (i) raw material and products availability as a function of location, and (ii) modes of transportation as a function of emissions. These overlays enable manufacturers access to an easily navigable method to optimize the life cycle of their products by minimizing embodied energy of transportation. Pearce, J.M., Johnson, S.J., & Grant, G.B., 2007. "3D-Mapping Optimization of Embodied Energy of Transportation", Resources, Conservation and Recycling, 51 pp. 435–453. [1]
 2. http://web.archive.org/web/20081018053322/http://www.cmit.csiro.au:80/brochures/tech/embodied/ CSIRO on embodied energy: Australia's foremost scientific institution
 3. Odum 1996, Environmental Accounting: Energy and Environmental Decision Making, Wiley


Bibliography

 • D.H. Clark, G.J. Treloar and R. Blair (2003) 'Estimating the increasing cost of commercial buildings in Australia due to greenhouse emissions trading, in J. Yang, P.S. Brandon and A.C. Sidwell, Proceedings of The CIB 2003 International Conference on Smart and Sustainable Built Environment, Brisbane, Australia.
 • R. Costanza (1979) "Embodied Energy Basis for Economic-Ecologic Systems." PhD Dissertation. Gainesville, FL: Univ. of FL. 254 pp. (CFW-79-02)
 • R.H. Crawford (2005) "Validation of the Use of Input-Output Data for Embodied Energy Analysis of the Australian Construction Industry", Journal of Construction Research, Vol. 6, No. 1, pp. 71-90.
 • B. Hannon (1973) "The Structure of ecosystems", Journal of Theoretical Biology, 41, pp. 535-546.
 • M. Lenzen (2001) "Errors in conventional and input-output-based life-cycle inventories", "Journal of Industrial Ecology", 4(4), pp. 127-148.
 • M. Lenzen and G.J.Treloar (2002) 'Embodied energy in buildings: wood versus concrete-reply to Börjesson and Gustavsson, Energy Policy, Vol 30, pp. 249-244.
 • W. Leontief (1966) Input-Output Economics, Oxford University Press, New York.
 • J. Martinez-Alier (1990) Ecological Economics: Energy Environment and Society, Basil Blackwell Ltd, Oxford.
 • P. Mirowski (1999) More Heat than Light: Economics as Social Physics, Physics as Nature's Economics, Historical Perspectives on Modern Economics, Cambridge University Press, Cambridge.
 • H.T. Odum (1994) Ecological and General Systems: An Introduction to Systems Ecology, Colorado University Press, Boulder Colorado.
 • D.M. Scienceman (1987) Energy and Emergy. In G. Pillet and T. Murota (eds), Environmental Economics: The Analysis of a Major Interface. Geneva: R. Leimgruber. pp. 257-276. (CFW-86-26)
 • S.E. Tennenbaum (1988) Network Energy Expenditures for Subsystem Production, MS Thesis. Gainesville, FL: University of FL, 131 pp. (CFW-88-08)
 • G.J. Treloar (1997) Extracting Embodied Energy Paths from Input-Output Tables: Towards an Input-Output-based Hybrid Energy Analysis Method, Economic Systems Research, Vol. 9, No. 4, pp. 375- 391.
 • G.J. Treloar (1998) A comprehensive embodied energy analysis framework, Ph.D. thesis, Deakin University, Australia.
 • G.J. Treloar, C. Owen and R. Fay (2001) 'Environmental assessment of rammed earth construction systems', Structural survey, Vol. 19, No. 2, pp. 99-105.
 • G.J.Treloar, P.E.D.Love, G.D.Holt (2001) Using national input-output data for embodied energy analysis of individual residential buildings, Construction Management and Economics, Vol. 19, pp. 49-61.
 • D.R.Weiner (2000) Models of Nature: Ecology, Conservation and Cultural Revolution in Soviet Russia, University of Pittsburgh Press, United States of America.
 • G.P.Hammond and C.I.Jones (2006) Inventory of (Embodied) Carbon & Energy (ICE), Department of Mechanical Engineering, University of Bath, United Kingdom


External links

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.