Edit Talk

El Tambor

From Appropedia

El Tambor

El tambor, el tambor, el tambor de alegría
Yo quiero que tú me lleves al tambor de alegría
(Name of a student), (Name of student), (Name of student)
example: Ana, Ana, Ana,
Ana, mi amiga, yo quiero que tu me lleves al tambor de alegría.
El tambor, el tambor, el tambor de alegría
Yo quiero que tú me lleves al tambor de alegría
(Repeat from beginning and use a different student’s name)