phá rừng-62486.jpg

Phá rừng là việc loại bỏ cây cốicác hệ sinh thái xung quanh tạo nên rừng .

Phá rừng là một vấn đề đặc biệt ở các khu rừng nhiệt đới đang biến mất nhanh chóng do ảnh hưởng của con người. Cảnh quan rừng bị chặt phá để làm trang trại và đồng cỏ, để khai thác gỗ phục vụ xây dựnglàm nhiên liệu , và để làm đường, nhà ở và mục đích thương mại.

Phá rừng để lại những hậu quả nghiêm trọng và thường xuyên - rõ ràng nhất là mất đa dạng sinh học , mất các bể chứa carbon, tăng lượng carbon dioxide trong khí quyển, gián đoạn chu trình nước và hủy hoại chất lượng nước . Nó cũng có thể gây ra xung đột xã hội, mất sinh kế và mất nguồn thức ăn từ rừng và sông. NASA tiến hành nghiên cứu về các khu rừng nhiệt đới bằng cách sử dụng các quan sát trên không gian và trên mặt đất.

Giải pháp khả thi

Dưới đây là một số giải pháp khả thi cho vấn đề môi trường này :

Xem thêm

Phá rừng ở Haiti

liện kết ngoại

Discussion[View | Edit]

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.