Biodiversityinmusee.png

Biyolojik çeşitlilik , aynı zamanda daha yaygın olarak biyolojik çeşitliliğin sözleşmeli biçimiyle de anılır, genel olarak tüm yaşam formlarının değişkenliğini ifade eder. Özellikle, Dünya üzerindeki tüm yaşamın yapısını oluşturan tüm genlerin, türlerin, habitatların ve doğal süreçlerin toplamını veya toplamını ifade eder.

Nispeten yeni bir icat olan "biyoçeşitlilik" kelimesi, Yunanca "bio" ve Latince "diversitas" kelimelerinden türetilmiştir. Yine de kelime, İngilizce kelimelerin sözlüğünde yeni olmasına rağmen, eski bir kavramdır ve hepimizin doğuştan ve çok eski zamanlardan beri aşina olduğu bir kavramdır. Biyoçeşitlilik, yediğimiz yiyeceklerin, giydiğimiz kıyafetlerin, içinde yaşadığımız evlerin ve gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin temelini oluşturur. Onsuz hayatta kalamayacağımız birçok hizmet sunar.

Biyolojik çeşitlilik karmaşıktır. Bir kavram olarak ve yaşamımızı, sağlığımızı ve esenliğimizi etkileyen bölümlerinin farkında olmamıza rağmen, görebildiğimiz kısım bütünün sadece küçük bir parçasıdır. Görebildiğimiz hayvan ve bitkilerin ötesinde (konum, mesafe veya kamuflaj nedeniyle) göremediklerimiz de var. Daha sonra mantarlar ve bakteriler ve aynı zamanda hem bitki hem de hayvanların özelliklerini paylaşan organizmalar vardır ve bunların tümü büyük biyoçeşitliliğin bir parçasını oluşturur.

Biyoçeşitlilik üç bileşenden oluşur: Genetik, türler ve ekosistem bileşenleri.

Türlerin çeşitliliği

Tür, biyoçeşitliliğin ölçüldüğü temel birimdir. Tür düzeyindeki biyoçeşitlilik, bulunan türlerin çeşitliliğinden oluşur.

Genetik çeşitlilik

Genetik çeşitlilik, biyoçeşitliliğin başka bir seviyesini temsil eder. Bu, türlerin bireylerinde var olan genetik varyasyonu ifade eder. Genetik çeşitlilik önemlidir, çünkü bu seviyede çevresel koşullara adaptasyon meydana gelebilir ve bu bireylerin farklı çevresel koşullarda hayatta kalma ve gelişme şanslarını artırır. Genetik değişkenlik, türlerin evrimi için gereklidir.

Ekosistem çeşitliliği

There is a vast amount of diversity of ecosystems on Earth, in which communities of species both interact with one another and form integral parts of, forming part of the ecological processes that help the ecosystem to function. Ecosystems include water, desert, forests, tundra, grasslands, coasts, swamps, estuaries, coral reefs, and more.

What brings about diversity?

There are various driving forces behind the resulting diversity of life on planet Earth. These include:

  • Climate: The climatic conditions determine the favourability of areas for plant growth, which in turn affects the diversity of other species interacting with plants.
  • Expansion: Species will move into new areas where their biology permits and where the physical barriers are not monumental. Environmental barriers that can prevent expansion include water, mountains, and deserts. Water or air temperature can affect the ability to expand also.
  • Isolation: Sometimes a population is cut off from other members of its species, such as when islands form. In this case, the isolated population will evolve differently from the same species it once shared space with elsewhere.
  • Time: The development of diversity happens over (and indeed requires) time. Once barren areas can become fertile as time goes on, allowing diversity to spring up, such as after landslides or volcanic explosions.
  • Human input: Direct human decisions to create different varieties within a species can increase the diversity. Dogs, livestock and crop plants are example of this. Human input also has negative effects on biodiversity, such as extinction, introduction of invasive species and loss of habitat.

Megadiverse countries and hotspots

Megadiverse countries have places where the level of biodiversity is high, and the group of countries with this status covers 10 percent of Earth's global surface but contains 70 percent of Earth's biodiversity.[1]

The world's megadiverse countries are:[1]

Biodiversity hotspots refer to areas which have largely intact ecosystems that contain a good representation of the native species and communities that typically form part of the relevant ecosystem.[1]

Causes versus indicators of the loss of biological diversity

There is a distinction between the causes of biodiversity loss and the indicators of such loss.

  • Indicators of biodiversity loss include: Habitat destruction, pollution, over-harvesting and the illegal use of natural resources.
  • Causes of biodiversity loss include: Land tenure, poverty, social and cultural beliefs/pressures, population shifts, political and economic failures, etc.

See also

External links

Sources and citations

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.