Ang bamboo crafts ay mga craft items na gawa sa kawayan . Ang isang hanay ng mga item ay maaaring gawa sa kamay mula sa kawayan, kadalasang nangangailangan ng ilang o pangunahing mga tool. Narito ang ilang mga item bilang mga halimbawa:

Bamboocraftsset.png

Tingnan din

Discussion[View | Edit]

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.