Page data
Published 2011
License CC-BY-SA-4.0
Impact Number of views to this page. Views by admins and bots are not counted. Multiple views during the same session are counted as one. 130

Baiomasi ni mabaki ya wanyama na mimea iliyokufa ambayo yanaweza kutumika kama fueli. Katika nchi zinazoendelea baiomasi ndio chanzo kikuu cha nishati.

Mifano[edit | edit source]

Kuni

Mkaa

Magunzi na

Mabaki ya mazao.

Ukurasa huu ni kipisi tafadhali saidia kuendeleza!