Page data
Published by Christopher Sam
Published 2011
License CC BY-SA 4.0
Language Kiswahili (sw)
Page views 2,829

Afya bora ni hali safi ya mwili, kimaumbile na kiakili na pengine hali nzuri ya mawasiliano na wengine. Afya bora inatokana na kula mlo kamili kwa wakati, mazoezi ya mwili, usingizi mwema, hewa safi na kutokuwa na magonjwa.

Faharasa[edit | edit source]

Rivers-Smith, S. Afya, Macmillan and Co.,Ltd. London, 1966